Vui lòng truy cập website www.mybic.vn của BIC để cập nhật thông tin chi tiết. Trân trọng cảm ơn!