BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN (BIC HEALTHCARE)

Lợi ích khi mua Bảo hiểm sức khỏe toàn diện - BIC HealthCare

  • Chi trả đến 500 triệu đối với trường hợp tai nạn;
  • Chi trả đến 3,3 triệu / 1 lần khám và điều trị ngoại trú
  • Chi trả đến 5 triệu / 1 ngày điều trị nội trú;
  • Đã có gói bảo hiểm cho cả gia đình Family care
  • Không yêu cầu khám bệnh trước khi mua;
  • Bảo lãnh viện phí tại các bệnh viện/phòng khám lớn toàn quốc;
  • Thủ tục bồi thường đơn giản, nhanh chóng.

Lưu ý khách hàng khi mua bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện (BIC Healthcare) hiện chúng tôi bán tự do cho khách hàng mua lẻ bất kỳ, không yêu cầu kiểm tra sức khỏe.Tuy nhiên trong năm đầu tiên Quý khách tham gia bảo hiểm, chúng tôi sẽ áp dụng thời gian chờ, một số bệnh cụ thể chúng tôi sẽ không chi trả trong năm bảo hiểm đầu tiên, Xem chi tiêt Các trường hợp không được bồi thường năm bảo hiểm đầu tiên tại đây. Từ năm bảo hiểm thứ hai trở đi, chúng tôi sẽ chi trả bình thường cho các trường hợp loại trừ ở năm thứ nhất. Từ ngày 01/01/2015 BIC có quy định trẻ em trong nhóm tuổi từ 1-6 mua bảo hiểm sức khỏe phải mua kèm với bố hoặc mẹ