BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TAI NẠN KHÁCH DU LỊCH (TRAVEL CARE)

Đối tượng bảo hiểm:

  • Mọi công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ 06 tháng tuổi đến tối đa 80 tuổi.
  • Công dân của bất kỳ quốc gia nào khác đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
  • Riêng trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người từ 17 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế hành vi năng lực dân sự đi kèm và được bảo hiểm trong cùng một Hợp đồng bảo hiểm.

Bảng quyền lợi bảo hiểm:

Lưu ý:

  • Theo quy định của Bộ tài chính, từ ngày 1/6/2015 Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV chỉ sử dụng đơn vị tiền tệ là VNĐ đối với quyền lợi và phí Bảo hiểm Du lịch quốc tế .

Chi tiết quyền lợi và mức bồi thường của từng quyền lợi xem tại bảng sau:

Đơn vị: 1,000VNĐ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

MỨC TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA

QUYỀN LỢI CHÍNH

CƠ BẢN

TOÀN DIỆN

NÂNG CAO

Quyền lợi 1: Tai nạn cá nhân

1. Tử vong do tai nạn hoặc Thương tật vĩnh viễn do tai nạn từ 81% trở lên

400.000

1.000.000

2.000.000

2. Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong phương tiện giao thông công cộng

400.000

2.000.000

4.000.000

3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn

Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật

Các quyền lợi nêu trên được giới hạn ở mức 20% Số tiền bảo hiểm đối với trẻ em và giới hạn ở mức 30% Số tiền bảo hiểm đối với người từ 76 tuổi trở lên

Quyền lợi 2: Chi phí y tế và các chi phí khác

1. Chi phí y tế do tai nạn hoặc ốm đau (*) Chi trả các chi phí y tế hợp lý phát sinh do tai nạn hoặc ốm đau trong chuyến đi, bao gồm cả các chi phí điều trị tiếp theo tại Việt Nam phát sinh trong vòng 1 tháng sau khi trở về từ chuyến đi.

Không áp dụng

1.000.000

2.000.000

2. Chi phí hỗ trợ.

- Hỗ trợ người đi cùng

100.000

100.000

- Hồi hương thi hài

1.000.000

2.000.000

- Chi phí mai táng

200.000

200.000

- Hồi hương trẻ em (**)

100.000

100.000

3. Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu Chi trả các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do Công ty cứu trợ cung cấp.

400.000

1.000.000

2.000.000

Quyền lợi 3: Trợ cấp nằm viện: Chi trả trợ cấp cho mỗi ngày nằm viện Người được bảo hiểm khi điều trị nội trú ở nước ngoài

Không áp dụng

500/ngày và 10.000 tổng cộng cho một sự kiện

1.000/ngày và 20.000 tổng cộng cho một sự kiện

CÁC QUYỀN LỢI MỞ RỘNG

Quyền lợi 4: Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp

Công ty Cứu trợ sẽ thực hiện các dịch vụ trợ cứu y tế khẩn cấp và hỗ trợ du lịch như:

- Vận chuyển cấp cứu

- Bảo lãnh viện phí

- Tư vấn dịch vụ thông tin trước chuyến đi

- Trợ giúp thông tin về Đại sứ quán

- Trợ giúp thông tin về dịch thuật, văn phòng luật, dịch vụ y tế

Có bao gồm

Có bao gồm

Có bao gồm

Quyền lợi 5: Hành lý và tư trang

Chi trả chi phí thay thế cho đồ vật bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp (tối đa 5.000.000VND/đồ vật hoặc đôi/bộ đồ vật)

Không áp dụng

21.000

32.000

Quyền lợi 6: Nhận hành lý chậm

Chi trả các chi phí thực tế trong trường hợp cần mua gấp các vật dụng cần thiết do hành lý đến chậm tối thiểu 8 tiếng

2.500 cho mỗi người được bảo hiểm

5.000 cho mỗi người được bảo hiểm

Quyền lợi 7: Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành

Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị mất cắp Tiền và/hoặc Giấy tờ thông hành mang theo

2.100/tiền mang theo và 10.500/chi phí khác

4.200/tiền mang theo và 21.000/chi phí khác

Quyền lợi 8: Trách nhiệm cá nhân

Chi trả cho Người được bảo hiểm các tránh nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba hoặc những thiệt hại về tài sản của bên thứ ba do lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm gây ra trong chuyến đi

2.000.000

4.000.000

Quyền lợi 9: Chuyến đi bị trì hoãn

Chi trả 1.000.000VND mỗi 8 tiếng liên tục chuyến đi bị trì hoãn do phương tiện vận tải công cộng

6.300

10.500

Quyền lợi 10: Mất tiền đặt cọc hay hủy bỏ chuyến đi

Chi trả đối với các khoản đặt cọc và thanh toán mà không được hoàn lại do hủy chuyến đi

51.000

105.000

Quyền lợi 11: : Rút ngắn chuyến đi

Chi trả các chi phí không hoàn lại phát sinh từ việc chuyến đi bị buộc phải rút ngắn do thành viên gia đình bị chết hoặc bị thương tật/ốm đau nghiêm trọng hoặc do nổi loạn hoặc bạo loạn dân sự

51.000

105.000

 

Xem chi tiết