HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TAI NẠN KHÁCH DU LỊCH

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm du lịch quốc tế

Tại Việt Nam: Gọi hotline 24/7 của BIC:

1900 9456

Ở nước ngoài: Gọi hỗ trợ toàn cầu của International IPA:

+ 662 039-5717.

 

 

Hỗ trợ, cứu trợ toàn cầu của International IPA

Trong mọi trường hợp phát sinh cần hỗ trợ, Quý khách gọi tổng đài cứu hộ toàn cầu của International IPA: + 662 039-5717..

International IPA có thể hỗ trợ Quý khách được những trường hợp sau:

  • Hỗ trợ y tế toàn cầu: tư vấn y tế qua điện thoại, giới thiệu các dịch vụ y tế, thu sếp khám bệnh, nhập viện, ...
  • Hỗ trợ du lịch toàn cầu: cung cấp thông tin du lịch, giới thiệu phiên dịch, hỗ trợ tìm hành lý thất lạc, ...

Trường hợp khám điều trị nội trú ở nước ngoài: Khi quý khách liên hệ yêu cầu hỗ trợ, International IPA sẽ lo thủ tục nhập viện và bảo lãnh chi phí điều trị nội trú cho Quý khách.

Trường hợp khám điều trị ngoại trú ở nước ngoài: Quý khách phải tự trả trước chi phí điều trị, sau đó khi về Việt Nam yêu cầu BIC trả tiền bồi thường. Trường hợp này Quý khách có thể liên hệ với International IPA để được hỗ trợ tìm cơ sở y tế và bác sĩ phù hợp, được hướng dẫn để thu thập đầy đủ hồ sơ bồi thường.

Các trường hợp khác: Quý khách liên hệ International IPA để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Yêu cầu bồi thường khi về Việt Nam

Ngoài trường hợp khám điều trị nội trú ở nước ngoài được International SOS bảo lãnh chi phí khám chữa bệnh, các trường hợp khác Quý khách phải thu thập hồ sơ chứng từ và yêu cầu BIC trả tiền bồi thường bảo hiểm tại Việt Nam (sau khi đi du lịch về ).

Khi về Việt Nam và cần làm thủ tục yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Quý khách vui lòng gọi tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/7 của BIC: 1900 9456 để được hướng dẫn làm thủ tục.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm du lịch quốc tế gồm:

  • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản sao công chứng hoặc bản gốc);
  • Chứng từ y tế gồm: Sổ khám bệnh/phiếu khám bệnh, chỉ định/kết quả chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, đơn thuốc…; tất cả biên lai vé (Bản gốc)
  • Chứng từ tài chính (yêu cầu cung cấp bản gốc) gồm: Biên lai thu tiền, hóa đơn tài chính (ví dụ: hóa đơn mua thuốc, hóa đơn xét nghiệm, chụp chiếu, ...);
  • Giấy xác nhận thương tật toàn bộ, vĩnh viễn;
  • Giấy chứng tử (trong trường hợp chết);
  • Các chứng từ xác nhận mất mát hành lý tư trang, trì hoãn hành lý, chuyến đi,...

Lưu ý: khi phát sinh vấn đề trong chuyến đi, Quý khách nên liên hệ với International IPA để được tư vấn thủ tục cũng như hồ sơ giấy tờ để khi về Việt Nam BIC có thể giải quyết nhanh chóng và đơn giản. Mẫu biểu các chứng từ phát sinh ở nước ngoài tuân thủ theo quy định của nước sở tại. Tất cả các tài liệu nêu trên phải bằng tiếng Việt. Nếu các tài liệu nêu trên không phải tiếng Việt thì Người được bảo hiểm phải nộp kèm một bản dịch thuật công chứng hoặc bản dịch có xác nhận của Công ty Dịch thuật, chi phí dịch do Người được bảo hiểm chi trả.

 

Xử lý bồi thường của BIC

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Quý khách cung hoàn thiện hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, BIC sẽ có thông báo gửi Quý khách về phương án xử lý bồi thường. Nếu Quý khách chấp nhận phương án bồi thường, BIC sẽ làm thủ tục chi trả tiền bồi thường.

 

 

Xem chi tiết