Tính phí bảo hiểm nhà
Chọn phạm vi bảo hiểm:
Mở rộng 1 (Giông, Bão, Lụt, Nước tràn, Va chạm với ngôi nhà, Trộm cướp)
Mở rộng 2 (Chi phí dọn hiện trường, chữa cháy, Tiền thuê nhà sau tổn thất)
Loại hình ngôi nhà:
Ngôi nhà đã sử dụng:
Số tiền bảo hiểm căn nhà:
Số tiền bảo hiểm tài sản:
Tổng phí (gồm VAT): VNĐ
Tổng phí thực thu (miễn VAT):

VNĐ

Hướng dẫn:
Chọn phạm vi bảo hiểm: Mặc định khi Quý khách mua Bảo hiểm nhà tư nhân sẽ phải mua quyền lợi cơ bản (cháy, nổ). Quý khách có thể chọn mua thêm 2 quyền lợi mở rộng 1, 2 bằng cách CHECK vào quyền lợi.
Quý khách nhập tiếp các thông tin website yêu cầu: loại hình nhà, số năm sử dụng, số tiền bảo hiểm cho ngôi nhà, tài sản trong nhà, Quý khách sẽ xem được tổng phí bảo hiểm.
Nếu đồng ý đặt mua, Quý khách bấm nút [Tiếp tục] để chuyển sang bước đặt mua kế tiếp.
Phí bảo hiểm
Tổng phí (gồm VAT):
Số tiền chiết khấu:
Tổng phí (gồm VAT) thực thu:
Đặt mua