Mục đích sử dụng:

(Hiện chúng tôi chỉ bán bảo hiểm vật chất cho xe ô tô sử dụng cho mục đích không kinh doanh vận tải)

Hãng sản xuất:
Chọn hãng sản xuất, ví dụ: Toyota, Honda, Hyundai, ...

Dòng xe:
Chọn dòng xe, ví dụ: Yaris, Corolla Atis 1.8, Civic 2.0

Năm sản xuất:
Chọn năm sản xuất xe của bạn. Năm sản xuất thường ghi trên đăng kiểm hoặc đăng ký xe

Số chỗ ngồi:
Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động hiển thị sau khi Quý khách nhập đủ 2 thông tin hãng sản xuất, dòng xe

Hướng dẫn:

  • Quý khách chọn: Hãng sản xuất, Dòng xe và Năm sản xuất của xe
  • Bấm nút [Tiếp tục] để chuyển sang bước tính phí để xem phí bảo hiểm chi tiết