Lựa chọn gói bảo hiểm:
Số người tham gia bảo hiểm:
 

Chú ý nếu Quý khách mua lần đầu tiên:

  • Thời gian chờ đối với khám chữa bệnh thông thường (gồm cả khám răng) là 30 ngày;
  • Thời gian chờ đối với điều trị bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn là 365 ngày;
  • Thời gian chờ đối với các vấn đề liên quan đến thai sản là 270 ngày.

(Thời gian chờ: Tại thời điểm Quý khách yêu cầu trả tiền bảo hiểm, BIC sẽ kiểm tra xem hợp đồng bảo hiểm của Quý khách đã mua đủ thời gian chờ chưa, nếu chưa đủ BIC sẽ thông báo từ chối bảo hiểm)

 


Hướng dẫn:

  • Chọn số người Quý khách định mua Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (BIC HealthCare), Bấm nút[Tiếp tục] để chuyển sang bước nhập thông tin chi tiết và tính phí.
  • Nếu Quý khách muốn mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện (BIC HealthCare) cho nhiều hơn 10 người, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn để có mức phí ưu đãi hơn.