HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ONLINE BẰNG THẺ ATM NỘI ĐỊA MARITIME BANK

A - ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Khách hàng sử dụng thẻ M1, Mmoney hoặc Mfamily để thực hiện thanh toán và không phải đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến.

Trường hợp khách hàng sử dụng thẻ thanh toán khác, khách hàng sẽ nhận được thông báo "Thẻ chưa đăng ký sử dụng dịch vụ".

Hạn mức thanh toán tối đa của các loại thẻ:

- Thẻ M1, Mfamily: 100 triệu VND/giao dịch, 100 triệu VND/ngày

- Thẻ Mmoney: 40 triệu VND/giao dịch, 40 triệu VND/ngày

B - HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Maritime Bank

Chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Maritime Bank

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng Maritime Bank.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên chủ thẻ : Tên đã đăng kí với MaritimeBank khi mở thẻ, nhập không có dấu

Số thẻ : Số in trên mặt trước của thẻ, nhập không có khoảng trống

Nhấn “Tiếp tục”.

Nhập thông tin thẻ

Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằngmật khẩu OTP (One Time Password)

Nhập OTP. MaritimeBank sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với ngân hàng.

Nhập mật khẩu xác thực bằng OTP

Nhấn “Tiếp tục” để thực hiện xác thực

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

MaritimeBank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

 

Thông tin khác