HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ONLINE BẰNG THẺ ATM NỘI ĐỊA TECHCOMBANK

A - KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử F@ss i- Bank của Techcombank.

Lưu ý: Chỉ được hỗ trợ thanh toán bởi trình duyệt Internet Explorer

B - HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán với Ngân hàng Techcombank

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng TechcomBank.

Chọn thanh toán bằng thẻ nội địa của ngân hàng Techcombank

F@ss i-Bank

Đăng nhập tài khoản F@ss i- Bank của bạn:

Được cấp khi đăng ký F@ss i-bank

: Mật khẩu này gồm 2 phần: Mật khẩu cá nhân được cấp khi đăng ký F@ss i-bank kết hợp mã Token (6 số) do thiết bị Token Key sinh ra.

Nhấn “Đăng nhập”.


Ví dụ:

User của bạn là ABC

Mật khẩu cá nhân là thanhtoan

Thời điểm đó, thiết bị Token key hiện lên 6 số là 123456 thì mật khẩu đăng nhập của bạn lúc này sẽ là: thanhtoan123456.

Nhập mật khẩu thanh toán

  • Nội dung thanh toán như sau:

Xem và xác nhận nội dung thanh toán

Click “Thanh toán”.


  • Xác nhận nội dung thanh toán

Hộp thoại xác nhận nội dung thanh toán hiện lên. Bạn click “ OK”

Kiểm tra lại thông tin về đơn hàng. Click “ Thực hiện”Kiểm tra lại thông tin thanh toán và xác nhận

Bước 3. Xác thực chủ thẻ

Box xác thực sẽ hiện lên yêu cầu bạn nhập mật khẩu.

Mật khẩu F@ss i- Bank để xác nhận. Mật khẩu này gồm 2 phần: Mật khẩu cá nhân kết hợp với mã Token (6 số) do thiết bị Token Key sinh ra.

Click “Submit”.

Lưu ý: Cứ mỗi phút, thiết bị Token Key lại sinh ra một mã Token. Vì vậy, bạn phải nhập chính xác mật khẩu cá nhân với mã Token tại thời điểm đó. Mã Token này khác với mã Token bạn đăng nhập lúc đầu.

Xác thực chủ thẻ Techcombank

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Techcombank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

 

Thông tin khác