HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ONLINE BẰNG THẺ ATM NỘI ĐỊA VIB

A - Kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến

  • Đăng ký dịch vụ VIB4U tại Quầy giao dịch của VIB.
  • Kích hoạt tài khoản VIB4U bằng cách soạn tin nhắn: VIB  DKOTP  [Mã CIF] gửi đến 6089.
    (Mã CIF gồm 8 số đã được cấp khi bạn đăng kí dịch vụ VIB4U).


B - Hướng dẫn Thanh toán trực tuyến

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa VIB:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng VIB Bank.

Chọn thanh toán bằng thẻ nội địa VIB

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

- Tên chủ thẻ (Tên in trên mặt trước thẻ, không có dấu)
- Số thẻ (gồm 16 số, in trên mặt trước của thẻ)
- Ngày phát hành (phần “VALID FROM” in trên mặt thẻ)

Nhấn “Tiếp tục thanh toán”.

Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằng VIB4U và OTP (One Time Password)

- Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu đã đăng ký sử dụng VIB4U.
- Nhập OTP. Bạn lấy OTP bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: VIB OTP gửi 6089

Bạn sẽ nhận được mã OTP qua SMS gửi về số điện thoại di động đã đăng ký VIB4U.

Click “Thanh toán”.

Xác thực tài khoản bằng VIB4U và OTP

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch
VIBBank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

 

Thông tin khác