HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ONLINE BẰNG THẺ ATM NỘI ĐỊA VIETABANK

A - Kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến

Đăng ký sử dụng Dịch vụ thanh toán trực tuyến tại các quầy giao dịch của Việt Á Bank.

 

B - Hướng dẫn thanh toán trực tuyến

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Việt Á

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng Việt Á Bank

Chon hàng hóa/dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Vieta Bank

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên in trên thẻ : Tên in trên mặt trước của thẻ, không có dấu

Số thẻ : Số in trên mặt trước của thẻ, không có khoảng trống

Nhấn “Tiếp tục”.

Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Bước 3: Xác thực chủ thẻ

Nhập "Tên đăng nhập" và "Mã đăng nhập" của dịch vụthanh toán trực tuyến.

Số xác thực OTP: Việt Á sẽ tự động gửi OTP qua SMS về số điện thoại đã đăng ký.

Nhập ô Nhập chuỗi sau, bạn nhập chuỗi ký tự phía trên.

Sau khi nhập xong các thông tin trên, bạn chọn nút Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của VAB”

Xác thực chủ thẻ

Nhấn “Thanh toán” để thực hiện thanh toán

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Việt Á  sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

 

Thông tin khác