HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ONLINE BẰNG THẺ ATM NỘI ĐỊA VIETINBANK

A - Kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến
Đăng ký sử dụng Dịch vụ thanh toán trực tuyến tại quầy giao dịch của Vietinbank

B - Hướng dẫn thanh toán trực tuyến

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Vietinbank:
Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng Vietinbank.

Chọn hàng hóa dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Vietinbank

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

  • Tên chủ thẻ (Tên in trên mặt trước thẻ, không có dấu)
  • Số thẻ (gồm 16 số, in trên mặt trước của thẻ)
  • Ngày phát hành (phần “VALID FROM” in trên mặt thẻ)

Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Bước 3: Xác nhận thanh toán tại Vietinbank:

  • Nhập Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến.
  • Nhập Chuỗi ký tự được yêu cầu.
  • Tích vào nút “Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank”. Click OK.

Xác nhận thanh toán tại Vietinbank

Chú ý: 
Bạn được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.
Hạn mức thanh toán: tối đa 30,000,000đ/ lần/ ngày.

Bước 4: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password) 
Bạn sẽ nhận được OTP (10 chữ số) qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với Vietinbank.
Bạn nhập mã OTP để xác thực.

1655_vietinbank4

Bước 5: Nhận kết quả giao dịch
VietinBank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch (chấp nhận hoặc từ chối).

 

Thông tin khác