Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm Cháy Nổ tài sản cho các doanh nghiệp theo Quy định hiện hành của Bộ tài chính về Luật phòng cháy và chữa cháy.

1.Đối tượng bảo hiểm:

Toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, quy định tại Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ bao gồm kiến trúc xây dựng của ngôi nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình đó; các loại máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2.Phạm vi

Thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm mà phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp cháy nổ do các nguyên nhân sau:

  • Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.
  • Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
  • Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
  • Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
  • Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
  • Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
  • Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.
  • Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
  • Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

3.Phí bảo hiểm

Mức phí bảo hiểm áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018;

Tài liệu tham khảo:

QUY DINH VE LUAT PCCC QUY DINH VE LUAT PCCC

ND 23.2018.ND-CP ngay 23.02.2018 ve BHCNBB ND 23.2018.ND-CP ngay 23.02.2018 ve BHCNBB