HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm du lịch trong nước

Gọi hotline 24/7 của BIC:

1900 9456

 

1. Thông báo tai nạn

Khi phát sinh tai nạn gây tổn thất về người cho những người tham gia bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo ngay trong vòng 24h cho BIC qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 9456.

Quý khách thực hiện theo các chỉ dẫn của BIC, khách sạn hoặc tổ chức du lịch.

2. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy gồm:

  • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao);
  • Biên bản tai nạn có xác nhận của đơn vị tổ chức du lịch, cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn;
  • Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến điều trị tai nạn);
  • Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

3. Xử lý bồi thường của BIC

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, BIC sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

 

Xem chi tiết