HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm nhà tư nhân

Gọi hotline 24/7 của BIC: 1800 9456

 

1. Thông báo tổn thất

Khi phát sinh tổn thất về tài sản cho ngôi nhà và/hoặc tài sản trong nhà, Quý khách vui lòng thông báo ngay cho BIC qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 9456.

2. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm nhà tư nhân gồm:

  • Hồ sơ khiếu nại tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các đồ vật bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất.
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao).
  • Thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác (nếu có).

3. Xử lý bồi thường của BIC

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường đầy đủ và hợp lệ và 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, BIC sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

Trường hợp từ chối bồi thường, BIC sẽ thông báo bằng văn bản cho Quý khách biết lý do từ chối trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Xem chi tiết