BIỂU PHÍ BẢO HIỂM Ô TÔ TOÀN DIỆN - BIC AUTOCARE

KHUYẾN MÃI:

Tổng công ty bảo hiểm BIDV đang giảm 10% tổng phí Bảo hiểm vật chất ô tô cho các khách hàng để lại thông tin đặt mua bảo hiểm ô tô tại Tính phí & đặt mua

1. Biểu phí bảo hiểm vật chất:

1.1. Biểu phí cơ bản(chưa gồm VAT)

 

STT

 

LOẠI XE

THỜI GIAN SỬ DỤNG XE

Từ 0 đến dưới 36 tháng

Từ 36 đến dưới 72 tháng

Từ 72 đến dưới 120 tháng

 

1

Xe chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải

 

0,9

 

1,0

 

1,1

Ghi chú:
Thời gian sử dụng xe ô tô là khoảng thời gian tính từ tháng đăng ký lần đầu tại Việt Nam đến tháng giao kết hợp đồng hiểm. Đối với xe ô tô nhập khẩu đã qua thời gian sử dụng ở nước ngoài thì thời gian sử dụng xe được tính từ tháng 1 của năm sản xuất đến tháng giao kết hợp đồng bảo hiểm

 

1.2. Mức miễn thường:

  • Áp dụng mức miễn thường có khấu trừ 500.000 VNĐ.

 

1.3. Phí cơ bản kèm điều khoản mới thay cũ:

 

STT

 

LOẠI XE

THỜI GIAN SỬ DỤNG XE

Từ 0 đến dưới 36 tháng

Từ 36 đến dưới 72 tháng

Từ 72 đến dưới 120 tháng

 

1

Xe chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải

 

0.9

 

1.05

 

1.15

 

1.4 Biểu phí cơ bản kèm bảo hiểm mới thay cũ, lựa chọn cơ sở sửa chữa, thủy kích

 

STT

 

LOẠI XE

THỜI GIAN SỬ DỤNG XE

Từ 0 đến dưới 36 tháng

Từ 36 đến dưới 72 tháng

Từ 72 đến dưới 120 tháng

 

1

Xe chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải

 

1,0

 

1,15

 

1,25

 

1.5 Biểu phí cơ bản kèm bảo hiểm mới thay cũ, lựa chọn cơ sở sửa chữa, thủy kích, mất cắp bộ phận

<

 

STT

 

LOẠI XE

THỜI GIAN SỬ DỤNG XE

Từ 0 đến dưới 36 tháng

Từ 36 đến dưới 72 tháng

Từ 72 đến dưới 120 tháng

 

1

Xe chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải

 

1,1

 

1,25

 

1,35

 

Số tiền bảo hiểm (giá trị tham gia bảo hiểm): là số tiền mà chủ xe yêu cầu BIC bảo hiểm cho chiếc xe của mình.

Trên website bán bảo hiểm trực tuyến, BIC tự động ước tính giá trị thị trường ở thời điểm hiện tại của xe để làm số tiền bảo hiểm đưa vào thành đầu vào tính phí bảo hiểm.

Trường hợp chủ xe có căn cứ xác định chính xác hơn giá trị thị trường của xe, vui lòng thông báo lại cho BIC để có căn cứ xác định số tiền bảo hiểm chính xác.

Tổng phí bảo hiểm: được BIC tính toán theo công thức sau

  • Tổng phí (bảo hiểm vật chất) = Số tiền bảo hiểm x Tỉ lệ phí.
  • Tỉ lệ phí = Tỉ lệ phí cơ bản +/- Tỉ lệ phí lựa chọn mở rộng (lựa chọn gara sửa chữa, bảo hiểm thủy kích, ...) +/- Tỉ lệ phí ưu đãi theo các chương trình khuyến mãi.

Để biết chính xác phí bảo hiểm cho xe của mình, Quý khách vui lòng bấm nút Tính phí & Đặt mua, nhập các thông tin chi tiết về xe của mình để xem phí bảo hiểm.

 

Xem chi tiết