DANH SÁCH ĐƠN VỊ CỨU HỘ XE CƠ GIỚI

KHUYẾN MÃI:

Tổng công ty bảo hiểm BIDV đang giảm 10% tổng phí Bảo hiểm vật chất ô tô cho các đơn hàng mua bảo hiểm trực tuyến.

Mức giảm này đã được chúng tôi giảm trực tiếp khi quý khách Tính phí & đặt mua

Trong bất kỳ trường hợp nào xe xảy ra tai nạn cần cứu hộ khẩn khấp, Quý khách có thể liên hệ với một trong các đơn vị cứu hộ liên kết với chúng tôi.

  • Danh sách gara liên kết cứu hộ của BIC xem tại đây
  • Xem chi tiết