DANH SÁCH GARA LIÊN KẾT SỬA CHỮA XE CƠ GIỚI

KHUYẾN MÃI:

Tổng công ty bảo hiểm BIDV đang giảm 10% tổng phí Bảo hiểm vật chất ô tô cho các đơn hàng mua bảo hiểm trực tuyến.

Mức giảm này đã được chúng tôi giảm trực tiếp khi quý khách Tính phí & đặt mua

Gara liên kết với BIC là những gara BIC đã ký kết hợp đồng hợp tác, theo đó khách hàng có xe bị tổn thất khi sửa chữa tại những gara này sẽ được BIC bảo lãnh thanh toán chi phí sửa chữa.

  • Danh sách gara liên kết sửa chữa của BIC xem tại đây
  • Xem chi tiết