HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM Ô TÔ - BIC AUTOCARE

KHUYẾN MÃI:

Tổng công ty bảo hiểm BIDV đang giảm 10% tổng phí Bảo hiểm vật chất ô tô cho các đơn hàng mua bảo hiểm trực tuyến.

Mức giảm này đã được chúng tôi giảm trực tiếp khi quý khách Tính phí & đặt mua

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm ô tô toàn diện

Gọi tổng đài 24/7 của BIC: 1900 9456

 

  • Xem hướng dẫn bồi thường xe cơ giới chi tiết tại đây
  • Xem chi tiết