HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm tai nạn 24/24

Gọi hotline 24/7 của BIC:

1900 9456

1. Thông báo tai nạn

Khi phát sinh tai nạn gây tổn thất về người cho những người tham gia bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo ngay cho BIC qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 9456.

2. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm tai nạn 24/24 gồm:

  • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao);
  • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn;
  • Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến điều trị tai nạn);
  • Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

3. Xử lý bồi thường của BIC

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm (trừ trường hợp bất khả kháng), Quý khách phải gửi thông báo bằng văn bản cho BIC, quá thời hạn trên người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ bị BIC từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm (trừ trường hợp bất khả kháng), Quý khách phải gửi đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm hợp lệ cho BIC, quá thời hạn trên người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ mất quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, BIC sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

 

Xem chi tiết