HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm vật chất xe máy

Gọi hotline 24/7 của BIC: 1800 9456

 

1. Thông báo tổn thất

Khi phát sinh tổn thất hoặc mất mát đối với chiếc xe, Quý khách vui lòng thông báo ngay cho BIC qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 9456.

Ngoài ra, Quý khách thực hiện những công việc sau:

 • Tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an và BIC để phối hợp xử lý.
 • Thông báo bằng văn bản theo mẫu Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường cho BIC trong vòng 05 (năm ngày) sau khi xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng).
 • Không được di chuyển, tháo dỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến của BIC, trừ trường hợp làm như vậy để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại cho người hoặc tài sản, hoặc phải thi hành thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm cháy nổ xe máy gồm:

 • Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường;
 • Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của lái xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm);
 • Trong trường hợp có sự tham gia của cơ quan công an thì cần thu thập hồ sơ tai nạn có xác nhận của cơ quan thụ lý tai nạn (Biên bản giám định hiện trường, Biên bản khám nghiệm liên quan đến tai nạn, Biên bản giải quyết tai nạn);
 • Vé gửi xe, giấy phép của bãi gửi xe, hợp đồng chuyên chở (trường hợp xe bị mất trong bãi gửi xe hoặc tổn thất trong quá trình vận chuyển);
 • Kết luận điều tra vụ tai nạn của cơ quan cảnh sát điều tra, Quyết định của tòa án (nếu có);
 • Các giấy tờ liên quan đến việc đòi bên thứ ba trong trường hợp phát sinh việc đòi bên thứ ba (nếu có);
 • Biên bản giám định thiệt hại của BIC;
 • Các chứng từ liên quan đến việc sửa chữa xe bị thiệt hại;
 • Các hồ sơ khác theo yêu cầu của BIC (nếu cần).

3. Xử lý bồi thường của BIC

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, và 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, BIC sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

Trường hợp từ chối bồi thường, BIC sẽ thông báo bằng văn bản cho Quý khách biết lý do từ chối trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Áp dụng mức khấu trừ:

BIC áp dụng mức khấu trừ 300.000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất. Mức khấu trừ này là số tiền mỗi và mọi vụ tổn thất mà chủ xe bằng chi phí của mình phải tự gánh chịu/sửa chữa xe trong trường hợp xảy ra tổn thất.

Bồi thường tổn thất bộ phận:

Trường hợp xe bị tổn thất bộ phặn: BIC bồi thường theo giá trị của bộ phận đó của xe tại thời điểm xe bị tai nạn, không tính tới giá trị khấu hao (Bồi thường thay thế bộ phận mới). Giá trị thay mới theo biểu giá của hãng hoặc giá thị trường do hai bên thống nhất.

Ví dụ: Xe bị vỡ toàn bộ yếm, giá trị thay mới yếm theo báo giá của hãng là 5 triệu, BIC sẽ bồi thường 4,7 triệu. Người được bảo hiểm tự chi trả 300.000 đồng.

Bồi thường tổn thất toàn bộ:

Trường hợp tổn thất toàn bộ: Xe được coi là tổn thất toàn bộ khi bị thiệt hại, hư hỏng trên 75% giá trị thực tế tại thời điểm tổn thất hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi được để bảo đảm lưu hành an toàn. BIC bồi thường cho chủ xe toàn bộ giá trị thực tế của xe ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất. Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thiệt hại vật chất xe của BIC không vượt quá giá trị thực tế, với điều kiện giá trị thực tế của mô tô - xe máy được xác định trên cơ sở thời hạn khấu hao áp dụng 10 năm.

 

Xem chi tiết