Tin tức

Nên chọn mức miễn thường thế nào khi mua bảo hiểm ô tô?

Khi mua bảo hiểm ô tô, khái niệm mức miễn thường không phải khách hàng nào cũng hiểu, đặc biệt là việc lựa chọn mức miễn thường như thế nào cho hợp lý, bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi khách hàng được hưởng cũng như mức phí mà khách hàng

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV khai trương website bán bảo hiểm trực tuyến

Từ ngày 01 tháng 08 năm 2011 – Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính thức khai trương website bán bảo hiểm trực tuyến tại địa chỉ http://baohiemtructuyen.com.vn.