Gia hạn thời gian sử dụng ấn chỉ bảo hiểm xe máy

(2:24 25/05/2020)

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Khách hàng việc gia hạn thời gian sử dụng ấn chỉ bảo hiểm xe máy có giá trị đến 15/06/2020.