Số người tham gia bảo hiểm:
người

Số tiền bảo hiểm:
Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa BIC có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất về người xảy ra.

Số tiền bảo hiểm tai nạn 24/24 BIC bán theo hạn mức, Quý khách tự lựa chọn hạn mức phù hợp nhu cầu của mình.
/ người

Phí bảo hiểm (miễn VAT):
VNĐ
Quyền lợi bảo hiểm
Chết do tai nạn:
VNĐ
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn:
Thương tật tạm thời:
Nếu STBH <= 20 triệu: Theo Bảng tỉ lệ trả tiền thương tật
Nếu STBH > 20 triệu: Theo chi phí thực tế, không quá vết thương theo Bảng tỉ lệ trả tiền thương tật
Tổng phí THỰC THU (miễn vat):

Hướng dẫn:

  • Quý khách nhập "Số người tham gia bảo hiểm", chọn "Số tiền bảo hiểm" theo nhu cầu, xem tổng phí website đề xuất, sau đó bấm nút [Tiếp tục] để chuyển sang bước đặt mua kế tiếp.