Tính phí bảo hiểm tai nạn
Nhập thông tin người tham gia bảo hiểm để tính phí:
VNĐ
Quyền lợi bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm:
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn:
Thương tật tạm thời:
 
VNĐ
Nếu STBH <= 20 triệu: Theo Bảng tỉ lệ trả tiền thương tật
Nếu STBH > 20 triệu: Theo chi phí thực tế, không quá vết thương theo Bảng tỉ lệ trả tiền thương tật
Tổng phí thực thu (miễn VAT):

Hướng dẫn:
Quý khách nhập "Số người tham gia bảo hiểm", chọn "Số tiền bảo hiểm" theo nhu cầu, xem tổng phí website đề xuất, sau đó bấm nút [Tiếp tục] để chuyển sang bước đặt mua kế tiếp.
Phí bảo hiểm
Tổng phí (miễn VAT):
Số tiền chiết khấu:
Tổng phí (gồm VAT) thực thu:
Đặt mua