Chọn phạm vi bảo hiểm:

 

 
Loại hình ngôi nhà:
Ngôi nhà đã sử dụng được:
Số tiền bảo hiểm căn nhà:
Số tiền bảo hiểm căn nhà: là số tiền tối đa BIC có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất về người xảy ra đối với căn nhà của quý khách.

Số tiền bảo hiểm căn nhà BIC bán theo hạn mức, Quý khách tự lựa chọn hạn mức phù hợp nhu cầu của mình. Quý khách nên tự ước lượng giá trị xây mới của căn nhà để chọn số tiền bảo hiểm tương ứng.
Số tiền bảo hiểm tài sản:
Số tiền bảo hiểm tài sản trong căn nhà: là số tiền tối đa BIC có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất về tài sản trong căn nhà của Quý khách.

Số tiền bảo hiểm tài sản trong căn nhà BIC bán theo hạn mức, Quý khách tự lựa chọn hạn mức phù hợp nhu cầu của mình. Quý khách nên tự ước lượng giá trị tài sản trong căn nhà để chọn số tiền bảo hiểm tương ứng.
Tổng phí (gồm VAT):
VNĐ
Tổng phí THỰC THU (gồm vat):

Hướng dẫn:

  • Chọn phạm vi bảo hiểm: Mặc định khi Quý khách mua Bảo hiểm nhà tư nhân sẽ phải mua quyền lợi cơ bản (cháy, nổ). Quý khách có thể chọn mua thêm 2 quyền lợi mở rộng 1, 2 bằng cách CHECK vào quyền lợi.
  • Quý khách nhập tiếp các thông tin website yêu cầu: loại hình nhà, số năm sử dụng, số tiền bảo hiểm cho ngôi nhà, tài sản trong nhà, Quý khách sẽ xem được tổng phí bảo hiểm.
  • Nếu đồng ý đặt mua, Quý khách bấm nút [Tiếp tục] để chuyển sang bước đặt mua kế tiếp.