Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào form dưới đây
Lưu ý: Theo quy định của Bộ tài chính, từ ngày 1/6/2015 Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV chỉ sử dụng đơn vị tiền tệ là VNĐ đối với quyền lợi và phí Bảo hiểm Du lịch quốc tế . Trường hợp Quý khách xin visa mà Đại sứ quán yêu cầu phải mua mức quyền lợi tối thiểu bằng ngoại tệ (USD hoặc EUR), chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách chọn chương trình bảo hiểm phù hợp ở bước tính phí kế tiếp.
Lưu ý:
Quý khách mua bảo hiểm du lịch để xin visa chú ý cần hỏi kỹ đại sứ quán về loại tiền tệ và số tiền bảo hiểm cần mua để có thể được cấp Visa. Ví dụ: Xin visa vào Châu Âu thông thường Đại sứ quán yêu cầu mua bảo hiểm du lịch mức tối thiểu 30.000 EUR.