Điểm khởi hành:
Việt Nam
Điểm đến:

Ngày khởi hành:

Ngày về:

Số ngày du lịch:
Gói bảo hiểm:
a) Bao gốm tối đa hai người lớn không nhất thiết phải có quan hệ họn hàng
b) Bất kỳ số lượng trẻ em nào, với điều kiện là mỗi trẻ em phải là người thân của một trong hai người lớn được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm Gia đình theo từng chuyến đi
Đối với hợp đồng bảo hiểm gia đình theo chuyến, tất cả những Người được bảo hiểm phải bắt đầu và kết thúc chuyến đi cùng với nhau tại cùng một thời điểm

Số người trong đoàn:

Loại tiền tệ:

Lưu ý: Theo quy định của Bộ tài chính, từ ngày 1/6/2015 Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV chỉ sử đơn vị tiền tệ là VNĐ đối với quyền lợi và phí Bảo hiểm Du lịch quốc tế . Trường hợp Quý khách xin visa mà Đại sứ quán yêu cầu phải mua mức quyền lợi tối thiểu bằng ngoại tệ (USD hoặc EUR), chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách chọn chương trình bảo hiểm phù hợp ở bước tính phí kế tiếp.

Lưu ý:

  • Quý khách mua bảo hiểm du lịch để xin visa chú ý cần hỏi kỹ đại sứ quán về loại tiền tệ và số tiền bảo hiểm cần mua để có thể được cấp Visa. Ví dụ: Xin visa vào Châu Âu thông thường Đại sứ quán yêu cầu mua bảo hiểm du lịch mức tối thiểu 30.000 EUR.

Xem thêm: