BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ (ITI) Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bồi thường cho các tổn thất khi đi du lịch ở nước ngoài bởi các rủi ro: tai nạn, ốm đau bệnh tật, mất, thất lạc hành lý,... Hỗ trợ cứu trợ toàn cầu với International SOS

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Chi trả đến 3,3 triệu/lần khám ngoại trú, đến 5 triệu/ngày nằm viện, đến 500 triệu tai nạn, không cần kiểm tra sức khỏe

BẢO HIỂM VẬT CHẤT Ô TÔ (-15%) Bảo hiểm vật chất ô tô

Bảo vệ toàn diện chiếc xe của bạn trước mọi tổn thất, mạng lưới gara rộng trên toàn quốc, hỗ trợ bồi thường nhanh chóng, đơn giản, …

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Bồi thường cho các tổn thất cho ngôi nhà và tài sản trong nhà bởi các rủi ro: cháy, nổ, mất cắp, mất cướp, lũ lụt, ...

BẢO HIỂM TAI NẠN KHÁCH DU LỊCH (TVC)(-20%) Bảo hiểm tai nạn khách du lịch

Bồi thường cho các rủi ro khi du lịch cả trong và ngoài nước: tai nạn, ốm đau bệnh tật, mất, thất lạc hành lý,... Hỗ trợ cứu trợ toàn cầu với International SOS

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 Bảo hiểm tai nạn 24/24

Bồi thường cho các thương tổn tạm thời hoặc vĩnh viễn do bị tai nạn của người tham gia bảo hiểm, …