HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ONLINE BẰNG THẺ ATM NỘI ĐỊA

Chúng tôi kết nối với Cổng thanh toán OnePAY để chấp nhận thanh toán thẻ ATM nội địa của các ngân hàng Việt Nam. Toàn bộ thông tin thẻ của Quý khách được xử lý qua giao thức SSL, đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh dữ liệu.

Lưu ý: Hệ thống đảm bảo không lưu giữ thông tin thẻ của quý khách.

Sau khi đặt mua bảo hiểm và chọn phương thức thanh toán "Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM nội địa" tại website http://baohiemtructuyen.com.vn của chúng tôi, Quý khách sẽ thực hiện thanh toán tại Cổng thanh toán OnePAY theo hướng dẫn sau:

1. Chọn ngân hàng thanh toán

Giao diện cổng thanh toán xuất hiện để quý khách chọn ngân hàng mình có mở thẻ và thanh toán. Quý khách chú ý: địa chỉ URL (đường link của website) lúc này bắt đầu bằng https://onepay.vn/onecomm-pay/vpcpost.op.

Giao diện nhập thông tin thanh toán

 

Quý khách chọn 1 ngân hàng mình muốn thực hiện thanh toán.

 

Sau khi Quý khách chọn 1 ngân hàng để thực hiện thanh toán, Quý khách sẽ xem được chi tiết bước thanh toán kế tiếp của từng ngân hàng, bấm vào một trong các hướng dẫn chi tiết phía dưới để xem tiếp:

 

Thông tin khác